IndiaPress

MEMBERS OF SEVENTH LOK SABHA

Bharatiya Janata Party - 14

S.No. Name of Member Constituency
1
Agarwal, Shri Satish Jaipur (Rajasthan)
2
Ahirwar, Shri Ram Prasad Sagar (SC) (Madhya Pradesh)
3
Goyal, Shri Krishna Kumar Kota (Rajasthan)
4
Jatiya, Dr. Satyanarayan Ujjain (SC) (Madhya Pradesh)
5
Jethmalani, Shri Ram Bombay North West (Maharashtra)
6
Mhalgi, Shri R. K. Thane (Maharashtra)
7
Pandit, Dr. Vasant Kumar Rajgarh (Madhya Pradesh)
8
Paranjpe, Shri Baburao Jabalpur (Madhya Pradesh)
9
Patil, Shri J. S. Thane (Maharashtra)
10
Sarangi, Shri R. P. Jamshedpur (Bihar)
11
Shejwalkar, Shri N. K. Gwalior (Madhya Pradesh)
12
Suraj Bhan, Shri Ambala (SC) (Haryana)
13
Vajpayee, Shri Atal Bihari New Delhi (Delhi)
14
Verma, Shri Phool Chand Shajapur (SC) (Madhya Pradesh)


Back


IndiaPress
Our Other Sites IndianPost.com AllIndiaNews.com FreedomIndia.com