SALASARJI

 
 
HANUMAN AARTI 
Aarti Ke Jai Hanuman Lalaki (3). Dusht dalan Raghunath kalaki (Chorus)
Jaakay bal say giriwar kaapay, Roog doosh jakay nikat na tapay
Anjani putra maha balli daayee, Santan kay prabhu sada sahaye...
Day beeraa Raghunath pata way, Lanka jaaree seeya soodi laayee
Lanka so kota Samundra Seekhaayee, Jaat pawan sut baran layee
Lanka Jaari Asur Sanghaaray, Seeya Ramjee kay kaaj sawaray...
Lakshman moor chet paray Sakaaray, Aani Sajeewan praan ubaaray
Paitee pataal toori jam kaaray, Ahi Ravana kee bujaa ukhaaray
Baayay bujaa asur dhal maaray, Dahinay bujaa sant jam taray...
Sur nar Muni aarati utaaray, Jai jai jai Hanuman ucharaay
Kanchan thaar Kapoor loo chaayee, Aaaarati karat Anjani maayee
Jo Hanuman kee Aaarati gaaway, Basee Baikoontha param pad paaway...
 

Back

HOME
ABOUT SALASAR DHAM
HISTORY
FESTIVALS
STORIES
HOW TO REACH
AROUND DHAM
AARTI
BHAJAN
CHALISA
FEEDBACK

Jain Gods Temple Site | Marwad Temples Site
Site developed by : Avdhut Kamat